Vår verksamhet

Vi utför bud & Iltransporter upp till 15 ton snabbt och säkert utan mellanhänder. I vårt fasta nät transporterar vi i huvudsak tidningar och andra närliggande produkter i större delen av Götaland. Tidningarna lastas från tryckerier i Jönköping, Borås och Göteborg, transporterna går sedan till Halland och Skåne. Vi tar även med oss annat gods till dessa tryckorter från och till Halmstad eller orter som bilarna passerar. Företaget har i dag 10 bilar och sysselsätter 11 anställda.